Νέα & Ανακοινώσεις

Στεφανάκης Νικόλαος

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων

Ενίσχυση Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων - Στεφανάκης Νικόλαος

Δείτε τι περιλαμβάνει το νέο πρόγραμμα ΕΣΠΑ για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις

Περισσότερα...

Απόφαση παράτασης χρόνου ολοκλήρωσεις έργων στο πρόγραμμα

Απόφαση παράτασης χρόνου ολοκλήρωσεις έργων στο πρόγραμμα - Στεφανάκης Νικόλαος

Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Τροποποίηση της υπ’ αριθ. πρωτ.: οικ. 9670/1764/30-07-2013 Απόφασης του Υφυπουργού Ανάπτυξης και παράταση χρόνου ολοκλήρωσης έργων του Προγράμματος «Εξωστρέφεια – Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων (ΙΙ)» του Επιχειρησιακού Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα (ΕΠΑΕ) του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Περισσότερα...