Υπηρεσίες

Στεφανάκης Νικόλαος

 - Στεφανάκης Νικόλαος
Τήρηση Βιβλίων Επιχειρήσεων

Ποιοι αγρότες-επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων

 - Στεφανάκης Νικόλαος
Υποβολή Δηλώσεων ΦΠΑ

Περιοδικές Δηλώσεις

 - Στεφανάκης Νικόλαος
Υποβολή ΚΕΠΥΟ

Συγκεντρωτικές καταστάσεις

 - Στεφανάκης Νικόλαος
Υποβολή Εντύπου Ε9

Δηλώσεις Στοιχείων Ακινήτων

 - Στεφανάκης Νικόλαος
Δηλώσεις Έναρξης

Μεταβολής - Διακοπής Επιχειρήσεων

 - Στεφανάκης Νικόλαος
Τήρηση Μισθοδοσίας

Επιχειρήσεων