Τήρηση Βιβλίων Επιχειρήσεων

Ποιοι αγρότες-επιχειρήσεις απαλλάσσονται από την τήρηση βιβλίων